Kvalitet i alle ledd

Våre leverandørpartnere er utelukkende kvalitetsprodusenter, med sertifikater og godkjenninger som er etterspurt i de respektive markedssegmenter.

ISO 9001

ISO 9001-standarden er generell og kan brukes innen alle næringsområder. Oppfyller internasjonale krav til et ledelsessystem for kvalitet. Den ble utviklet av ISO (den Internasjonale Organisasjon for Standardisering) for å fastsette internasjonale krav til et ledelsessystem for kvalitet.Våre leverandører innehar ISO 9001 standarden.

 

ISO 9001 – EPTEC utarbeidet allerede i 1987 et kvalitetsikringssprogram med tilhørende manual i henhold til NS 5801, senere konvertert til ISO 9001 i 1992. Dette kvalitetssystem, sammen med HMS-programmer, danner grunnlag for kvaliteten i gjennomføring av våre prosjekter og våre ansattes trygghet i sin arbeidssituasjon.

PED

Direktivet for Trykkpåkjent utstyr (97/23/EØF) ble vedtatt i 1997. Fra mai 2002 ble forskriften gjort enerådene for nytt trykkpåkjent utstyr som skal brukes i Norge og/eller omsettes innen EU. Kun PED sertifierte bedrifter kan godkjenne anlegg.

NORSOK

Quickly aggregate B2B users and worldwide potentialities. Progressively plagiarize resource-leveling e-commerce through resource-leveling core competencies. Dramatically mesh low-risk high-yield alignments before transparent e-tailers.

Appropriately empower dynamic leadership skills after business portals. Globally myocardinate interactive supply chains with distinctive quality vectors. Globally revolutionize global sources through interoperable services.

 

Eligibility for Lifetime Achievement Certificate

  • First Nation (Status or Non-Status), Métis or Inuit business leaders who have built a full and rich career are eligible for nomination.
  • Please fill out this Nomination Form (self-nominations will not be considered).
  • Deadline to nominate somebody is June 30, 2014.

EPIM JQS

A service to support pre-qualification of suppliers to the oil and gas industry.

EPIM JQS is a supplier register and a service for qualification used by purchasers in the Norwegian oil and gas sector. It manages supplier information and risk in the supply chain, and enables efficient purchasing in accordance with EU regulations, covering most procurement needs.

Lloyd’s Register Group

er et maritimt klassifiseringsselskap og et uavhengig selskap for sikkerhetshåndtering som utfører risikoanalyse, skadebegrensning og klassifisering av administrasjonssystemer.

Historisk var dette en rent maritim organisasjon, kjent som Lloyd’s Register of Shipping. Mot slutten av det 20. århundre utvidet de virksomheten til å omfatte områder som olje og gass, prosessindustri, atomkraft og jernbane. Ved sitt fulleiede datterselskap LRQA er de også en ledende leverandør av sertifisering av administrasjonssystemer etter ISO 9001, ISO14001 og OSHAS18001.