Kvalitet i alle ledd

Vi deler inn markedsområdene våre i to hovedgrupper: Industri og maritim og Energi.

INDUSTRI OG MARITIM

GatewayStainless tilbyr et stort sortiment med rustfrie rør, rørdeler, fittings og diverse konstruksjonsmaterialer, utelukkende fra anerkjente kvalitetsprodusenter,

ENERGI

GatewayStainless tilbyr et stort sortiment med rustfrie rør, rørdeler, fittings og diverse konstruksjonsmaterialer, utelukkende fra anerkjente kvalitetsprodusenter,

Her ser du noen av næringene vi leverer kvalitetsprodukter til

VVS og VA

Vi leverer produkter som tilfredsstiller alle gjeldende krav i markedsområdene VVS (vann, avløp og sanitær) og VA (vann og avløp).

 

LES MER

kraftproduksjon

KRAFTPRODUKSJON

Vi tilbyr rørsystemer, rørdeler og konstruksjonsstål i flere materialkvaliteter til vann- og varmekraftverk.

 

LES MER

OLJE OG GASSUTVINNING

Vi samarbeider med anerkjente kvalitetsprodusenter som tilfredsstiller olje- og gassindustriens krav til dokumentasjon, sertifikater og godkjenninger.

 

LES MER

konstruksjonsstål

BYGG OG KONSTRUKSJON

Vi tilbyr rustfritt konstruksjonsstål i legerte kvaliteter. Til sekundærstrukturer offshore og annet.

 

LES MER

havbruk

HAVBRUK

Transport av levende fisk i rørledninger skal være raskt og effektivt, men må samtidig skje på en måte som hensyntar krav til fiskevelferd.

 

LES MER