Kvalitet i alle ledd

GatewayStainless tilbyr et komplett sortiment med rustfrie rør, rørdeler, fittings, flenser og diverse konstruksjonsmaterialer, utelukkende fra anerkjente kvalitetsprodusenter med sertifikater og godkjenninger som er etterspurt i de respektive markedssegmenter.

 

Vi leverer kvalitetsprodukter som benyttes i vareproduserende og tjenesteytende næringer som:

• VVS / VA

• Prosessanlegg

• Havbruk

• Verftsindustri

 

Vår produktkompetanse og applikasjonskunnskap skal gi våre kunder en sikkerhet for at det vi leverer er korrekt tilpasset formålet hos sluttbrukeren.