Kvalitet i alle ledd

GatewayStainless tilbyr et stort sortiment med rustfrie rør, rørdeler, fittings, flenser og diverse konstruksjonsmaterialer, utelukkende fra anerkjente kvalitetsprodusenter, med sertifikater og godkjenninger som er etterspurt i de respektive markedssegmenter.

 

Vi leverer kvalitetsprodukter som benyttes i energinæringen både på land og til havs:

 

•Vannkraftverk

•Varmekraftverk

•Olje og gassutvinning

 

Vår produktkompetanse og applikasjonskunnskap skal gi våre kunder en sikkerhet for at det vi leverer er korrekt tilpasset formålet hos sluttbrukeren.