Transport av levende fisk i rørledninger skal være raskt og effektivt, men må samtidig skje på en måte som hensyntar krav til fiskevelferd.

GatewayStainless leverer syrefaste rør og rørdeler som er spesialutviklet for skånsom transport av levende fisk. Produktene er garantert fri for innvendige uregelmessigheter som kan være egnet til å påføre fisken utvendige skader.

Snakk med våre produktspesialister om skånsom rørtransport, som er et godt bidrag til å øke velferdsnivået i norsk havbruk.