GatewayStainless samarbeider utelukkende med anerkjente kvalitetsprodusenter som tilfredsstiller olje- og gassindustriens krav til dokumentasjon, sertifikater og godkjenninger.

Vi leverer ledningstekniske produkter (rør, rørdeler og fittings) i rustfrie og høylegerte materialer. I tillegg kan vi levere rørprodukter i karbonstål.

For petroleumsnæringen tilbyr vi rustfritt konstruksjonsstål i rene legerte kvaliteter. Vårt konstruksjonsstål brukes blant annet i sekundærstrukturer offshore.

Produktene deles inn i områdene: • Hullprofiler (kvadratiske og rektangulære). • H-bjelker, I-bjelker og kundetilpassede profiler. • H-bjelker, I-bjelker og kundetilpassede profiler.