Kvalitet i alle ledd

OM GATEWAYSTAINLESS

GatewayStainless AS er en norskeid kunnskapsbasert importør og grossist av rørsystemer, ledningsteknikk og konstruksjonsstål i rustfrie og høylegerte kvaliteter.

Våre markedsspesialister har totalt langt over 100 års erfaring i prosjektering og levering til det generelle industrimarkedet og til offshore. Vi fokuserer på kvalitet, høy servicegrad, produktkunnskap og kortest mulig leveringstid.

Vårt hovedkontor og varelager er lokalisert i Drammen, 40 kilometer sør for Oslo. Vi har i tillegg kontor i Kristiansand og Bergen.

Vi som representerer Gateway Stainless AS anstrenger oss hver dag for å bli anerkjent som en bærekraftig, foretrukket og langsiktig samarbeidspartner.

 

VÅR VISJON

GatewayStainless skal være en bærekraftig, løsningsorientert, preferert leverandør av stålprodukter til definerte markedsområder.

VÅRE VERDIER

Vi verdsetter betydningen av å forstå kundenes forventninger og behov.

Firmahistorie

Les mer om historien bak GatewayStainless her

2008

Finn Martin Hjelde etablerer GatewayStainless i Drammen

Etter tre år hos rørgrossist og femten år i Outokumpu Norge, etablerer Finn Martin Hjelde egen importbedrift i Drammen – GatewayStainless AS, med rustfrie rør og rørdeler som spesialitet. Den nyetablerte virksomheten blir norsk enerepresentant for Stala, en finsk kvalitetsprodusent av rør, hullprofiler og bjelker i rustfritt stål.

2012

GatewayStainless blir representant for OSTP

Sortimentet utvides. GatewayStainless AS blir representant for velkjente OSTP i Finland. Geir Andersen, med 16 års erfaring fra rørgrossistbransjen, ansettes i bedriften – og tas opp som medaksjonær.

2013

Varelager etableres i Drammen

Etablerer markedstilpasset varelager i Drammen. Lagerarealet utvides gradvis i de påfølgende årene.  GatewayStainless blir i stand til å levere de mest etterspurte varene med daglig utkjøring til ønsket leveringsadresse. 90 prosent av omsetningen går til grossistmarkedet.

2014

Norsk representasjon for Nords International AB

Sortimentet kompletteres med norsk representasjon for Nords International AB i Sverige, som er en ledende spesialist i gjengefittings.

2017

GatewayStainless AB etableres i Stockholm

Etablerer GatewayStainless AB i Stockholm. Per Bruér, med flere tiårs erfaring fra bransjen, leder vårt salg på det svenske markedet.

LEVERINGSSERVICE

Vi anstrenger oss daglig for å holde et høyest mulig nivå i leveringspresisjon fra lager.

RØRDELER FRA OSTP

Bred lagerføring av rørdeler fra OSTP.

DE MEST ETTERSPURTE VARENE ER ALLTID PÅ LAGER

Lagerføringen er markedstilpasset. Derfor er de mest etterspurte varene alltid på lager.

KORT LEVERINGSTID

Daglig utkjøring sikrer kort leveringstid fra GatewayStainless.

Våre leverandørpartnere er utelukkende kvalitetsprodusenter, med sertifikater og godkjenninger som er etterspurt i de respektive markedssegmenter. 

ISO 9001

ISO 9001-standarden er generell og kan brukes innen alle næringsområder. Oppfyller internasjonale krav til et ledelsessystem for kvalitet. Den ble utviklet av ISO (den Internasjonale Organisasjon for Standardisering) for å fastsette internasjonale krav til et ledelsessystem for kvalitet.Våre leverandører innehar ISO 9001 standarden.

ISO 9001 – EPTEC utarbeidet allerede i 1987 et kvalitetsikringssprogram med tilhørende manual i henhold til NS 5801, senere konvertert til ISO 9001 i 1992. Dette kvalitetssystem, sammen med HMS-programmer, danner grunnlag for kvaliteten i gjennomføring av våre prosjekter og våre ansattes trygghet i sin arbeidssituasjon.

EPIM JQS

En tjeneste for å støtte prekvalifisering av leverandører til olje- og gassindustrien.

EPIM JQS er et leverandørregister og en tjeneste for kvalifisering som brukes av innkjøpere i norsk olje- og gassektor. Den administrerer leverandørinformasjon og risiko i forsyningskjeden, og muliggjør effektive innkjøp i henhold til EU-regelverk, og dekker de fleste innkjøpsbehov.

LLOYD’S REGISTER GROUP

er et maritimt klassifiseringsselskap og et uavhengig selskap for sikkerhetshåndtering som utfører risikoanalyse, skadebegrensning og klassifisering av administrasjonssystemer.

Historisk var dette en rent maritim organisasjon, kjent som Lloyd’s Register of Shipping. Mot slutten av det 20. århundre utvidet de virksomheten til å omfatte områder som olje og gass, prosessindustri, atomkraft og jernbane. Ved sitt fulleiede datterselskap LRQA er de også en ledende leverandør av sertifisering av administrasjonssystemer etter ISO 9001, ISO14001 og OSHAS18001.

PED

Direktivet for Trykkpåkjent utstyr (97/23/EØF) ble vedtatt i 1997. Fra mai 2002 ble forskriften gjort enerådene for nytt trykkpåkjent utstyr som skal brukes i Norge og/eller omsettes innen EU. Kun PED sertifierte bedrifter kan godkjenne anlegg.

NORSOK

Norsok, prosjekt opprettet for å redusere gjennomføringstiden av prosjekter og utviklings- og driftskostnader for petroleumsinstallasjoner på norsk sokkel. B2B-brukere med verdensomspennende muligheter. Gradvis ressursutjevnende e-handel gjennom kjernekompetanse.

Styrker dynamisk lederskap på passende måte etter forretningsportaler. Revolusjoner globale kilder gjennom interoperable tjenester.