Kvalitet i alle ledd

Utvidelse av lager

Vårt lager i Drammen er utvidet etappevis. I løpet av 2019 vil gulvarealet øke til 1100 kvadratmeter. Dette betyr igjen at vi kan ta inn stadig større volum slik at det alltid vil være mulig å få produkter uten noen ventetid.