Kvalitet i alle ledd

To fulle billass til vestlandet

Med kun to dagers mellomrom, lastet vi opp store mengder med forskjellige rørprodukter, for levering til et prosjekt på vestlandet. Enda et eksempel på vår leveringsevne og mangfoldige lagerføring i Drammen.

Vi anstrenger oss daglig for å holde et høyest mulig nivå i lveringspresisjon fra lager. Lagerføringen er markedstilpasset. Derfor er de mest etterspurte artiklene alltid tilgjengelig. Daglig utkjøring betyr kort leveringstid.