Kvalitet i alle ledd
Rør fra GatewayStainless

Flere kilometer med rør til datasenter

Fra tidlig 2024 startet vi på leveringer av rustfrie rør/rørdeler, som en av våre kunder vil bruke i forbindelse med bygging av et kjøleanlegg for et nytt datasenter i Oslo. Dette er et langvarig prosjekt, der vi forsyner kunden fortløpende, etter avrop.

Prosjektet omfatter flere kilometer med rustfrie rør i dimensjoner som varierer fra 100 til 450 centimeter ND. Til disse leveransene følger tilhørende rørbend, krager og flenser.

En del av kappe- og sveisearbeidet skjer på leveringsadressen i Oslo, men deler av ordrene kjører vi ut til kundens verkstedpartner, som prefabrikerer rørsystemer på oppdrag fra vår kunde.

Leveransene fra oss vil pågå over en periode på omtrent tolv måneder.

 

Rør fra GatewayStainleRør fra GatewayStainle