Kvalitet i alle ledd
rør fra GatewayStainless til kommunalt renseanlegg

Syrefast til kommunalt renseanlegg

Vi har nylig levert syrefaste rør/rørdeler, som vår kunde hadde behov for i forbindelse med utvidelse/rehabilitering av det kommunale renseanlegget på Noresund i Krødsherad kommune.

Vi mottok bestilling på et bestemt antall rørlengder (dim. 273 mm.), med tilhørende rørbend, krager og flenser. For oss var dette en typisk standardleveranse, der varene uten videre kan leveres til oppgitt kundeadresse, dagen etter at bestillingen er mottatt. Vi lagerfører alle artiklene som kunden ba om.

 

utvidelse/rehabilitering av det kommunale renseanlegget på Noresund i Krødsherad kommune.